18. jaanuarist kehtima hakkav sporditegevuse juhend
18.01.2021
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 15. jaanuar 2021 korraldusega nr 16) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud sise- ja välistingimustes reguleeritud järgmiselt:

Alates 18. jaanuarist 2020 kuni 31. jaanuarini 2021 Ida-Virumaal ja Harjumaal:

1) Sisetingimustes on lubatud kontaktivaba individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
2) Sisetingimustes on tagatud ruumi kuni 25% täituvus. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide ja nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris; saunade kasutamine ei ole lubatud; maksimaalne isikute arv ujulas ühe raja kohta on 3.
3) välitingimustes on lubatud nii individuaaltreening kui ka treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
4) isikud võivad viibida siseruumides avalikult kasutamiseks mõeldud spordiobjektidel järgmistel eesmärkidel:
- treeningu läbiviimine või treeningul osalemine;
- spordivarustuse müük ja rentimine (vastavalt korralduse punktile nr 9);
-spordiobjektidel asuvate toitlustusettevõtete poolt pakutavate teenuste kasutamine (vastavalt korralduse punktile nr 209 -5);

5) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
6) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;
7) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise

Täies mahus juhend varasemate korraldustega asub siin

OTSID

KINGITUST

VÕI 

FÄNNIKAUPA ?

VAATA, MIDA PAKUME: 

E-POODI