25. oktoobrist 2021 kehtima hakkav sporditegevuse juhend
25.10.2021
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning Vabariigi Valitsuse 21.10.2021 korraldusest nr 362 on alates 25. oktoobrist 2021 sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel osalemine (edaspidi tegevus) lubatud ainult COVID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud isikutel või töötajatele, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed ning nimetatud isik on need nõuded täitnud.

Nõue ei kehti alla 18-aastastele, erivajadustega isikute tegevustele ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevustele. Samuti ei rakendata tõendi esitamise nõuet üldhariduskoolides (sh ülikoolides, kutsekoolides) õppivatele isikutele õppeprogrammist tulenevatele tegevustele olenemata isikute vanusest.

Spordialaliidul on kohustus koostada spordivõistluste korraldajatele spordivõistluste korraldamise juhend, mis võtab arvesse käesoleva juhendi põhimõtteid, Terviseameti soovitusi ja vastava ala eripärasid. Juhend tuleb avalikustada spordialaliidu kodulehel.

Korralduse nr 305 terviktekst on kättesaadav siit.
Korralduse nr 362 tekst ja seletuskiri on kättesaadav siit.


EJHL Covid juhend meistriliiga treeningute ja võistluste korraldamiseks asub siin
COVID-testimise dokument asub siin

OTSID

KINGITUST

VÕI 

FÄNNIKAUPA ?

VAATA, MIDA PAKUME: 

E-POODI