Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee avaldus
06.03.2019
Avaldatud osaliselt. Täismahus avalduse teksti leiad EOK kodulehelt

Valemäng on vastuolus ausa spordi reeglitega, mida kalliks peame, ja valemänguritel spordis kohta pole. Mõistame resoluutselt hukka dopingu tarvitamise, dopingu tarvitamisele kaasa aitamise ning eestlaste osaluse selles.
 
Usume, et aus tippsport on vaatamata üksikutele petturitele mitte üksnes võimalik, vaid ainus võimalus. Kinnitame, et tippsport tervikuna on puhas ning kuigi petturid saavutavad suure kõlapinna, on tegu üksikjuhtumitega ehk äärmusliku erandi, mitte reegliga. Avaldame siirast austust ja lugupidamist kõigile sportlastele, treeneritele ja spordiorganisatsioonidele, kes on ausad ning kannavad väärikalt spordi üllaid aluspõhimõtteid.
 
EOK täitevkomitee seisukohad on:
 
  • EOK täitevkomitee teeb ettepaneku Justiitsministeeriumile ja Riigiprokuratuurile koostöös Eesti Olümpiakomiteega analüüsida ja vajadusel teha ettepanekud dopingurikkumistega seotud karistuste karmistamiseks. Eelkõige dopinguainete ja -meetodite vahendamise ning tahtliku dopingukasutamisega seotud teod.
  • EOK Täitevkomitee teeb ettepaneku Kultuuriministeeriumile analüüsida Spordiseaduse muutmise vajadust dopingurikkumistega seotud tegudega.
  • Suurendada toetusi Sihtasutusele Eesti Antidoping, laiendamaks oluliselt antidopingualast tegevust, eelkõige ennetustegevuseks ning täiendavate kontrollide lisamiseks.
 
Alla kirjutanud:
Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee

OTSID

KINGITUST

VÕI 

FÄNNIKAUPA ?

VAATA, MIDA PAKUME: 

E-POODI