Kutse kursusele "Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks"
31.10.2018
Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut korraldab 14. novembril loengupäeva, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida. Samuti on kursuse eesmärk välja tuua väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses.

Loengupäeva sihtgrupiks on liikumisõpetajad ja lasteaia kasvatajad, kehalise kasvatuse õpetajad, laste, noorte ja noorsportlaste spordialade treenerid ja instruktorid. Kursusel osalemise eelduseks on huvi lapse arengu vastu ning valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.

Spordis on omad ohud, millega võivad väärkohtlemise ohvriteks sattuda just lapsed. Väärkohtlemise peamisteks riskiteguriteks spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, füüsilise valu ja vigastuste suurem taluvus, autoritaarsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ja treenerite vahel, sobimatu seksuaalkäitumine, jagatud riietus- ja duširuumid jmt.
 
Mõned põhjused, miks lapsed ei pruugi julgeda sellest rääkida:
  • hirm, et last ei usuta või hirm tagajärgede ees (võimalik mõju perekonnale, (sportlas-)karjäärile, mainele);
  • mõned lapsed ei oska ise väärkohtlemist ära tunda – eriti väga noored lapsed, puudega lapsed; 
  • häbi ja süütunne; 
  • lapsed ei tea, kellele rääkida; 
  • segadus – mõned lapsed arvavad, et nad on väärkohtlejaga tõelises „suhtes"; 
  • sportlased peaksid ootuste kohaselt olema tugevad; haavatavust peetakse nõrkuseks. 
Loengupäeva kava ning sisuga saab tutvuda siin. Registreerumisinfo siin.

Taustaks. Pühapäev, 18. november, on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, kus tänavu pööratakse tähelepanu väärkohtlemisele spordis. Julgustame nii lapsi kui täiskasvanuid märkama ja sekkuma võimalikesse väärkohtlemise juhtumitesse (lasteabitelefon 116 111).
 
Lisainfo:
 
Brit Tammiste
Kriminaalpoliitika osakonna nõunik
6 208 179

OTSID

KINGITUST

VÕI 

FÄNNIKAUPA ?

VAATA, MIDA PAKUME: 

E-POODI